top of page

โครงการการใช้ก๊าซชีวภาพในประเทศไทย

WINGPLUS_279ff8eb8e.jpg

จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ประมาณ 800 กม. ขับออกไปนอกเขตเมืองและคุณจะเห็นความเขียวขจีของสวนปาล์มและพื้นที่ชุ่มน้ำขยายออกไป และโรงงานน้ำมันปาล์มก็มีกระจัดกระจายอยู่ที่นี่และ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด (ABC) ที่มุมหนึ่งของโรงงานแห่งนี้ ความพยายามครั้งใหม่ในการเปิดโอกาสในอนาคตได้เริ่มขึ้นให้ได้ไบโอมีเทนที่มีความบริสุทธิ์สูงจากน้ำเสียที่ปล่อยออกมาในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม และใช้ไบโอมีเทนเป็นเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพสำหรับยานยนต์ (CBG: ก๊าซชีวภาพอัด) ผู้นำของความพยายามนี้คือ Osaka Gas ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีการยกระดับก๊าซชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์

img_article01_1.jpg
bottom of page