top of page

สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ OGT ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2013 เพื่อนำเสนอการบริการด้านพลังงาน (Energy Solutions) แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย เราพร้อมนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมก๊าซธรรมชาติจากบริษัทแม่ ’Osaka Gas’ ซึ่งเป็นบริษัทจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่นมาใช้ เรา OGT ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาพลังงานผ่านการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ CNG, LNG, CBG ควบคู่ไปกับการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากพลังงานสะอาดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพในราคาประหยัด ภารกิจของเราคือการสร้างบริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมพลังงาน เรามีจุดแข็งด้านการเป็น One Stop Services นำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า อันได้แก่ การสำรวจ ออกแบบ ทดลอง ศึกษาความเป็นไปได้ จัดหาและก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมบำรุง ตลอดจนการวางแผนงานลงทุน เราสัญญาจะพยายามอย่างสุดความสามารถ และไม่หยุดพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป

Ishisaka_MD-2.jpg

Yuichi Ishisaka
Managing Director

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด

    หลังจากก่อตั้ง บริษัทโอซาก้า แก๊สกว่า 110 ปี
ทางโอซาก้าแก๊สได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า
"ไดแก๊สกรุ๊ป (Daigas Group)" ในเดือนมีนาคม 2561
ในฐานะนักการตลาดด้านพลังงานยุคใหม่ ไดแก๊สกรุ๊ปได้รวมบริการที่หลากหลายรวมถึงก๊าซและไฟฟ้าเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  เรากำลังขยายสาขาธุรกิจของเราผ่านโครงการพัฒนาขั้นต้น การพัฒนาฐานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการ IPP และการค้าปลีกเชื้อเพลิงในเอเชียใต้
บริษัทโอซาก้าแก๊ส (ประเทศไทย) ใช้ แอลเอ็นจี (LNG),ซีบีจี (CBG)  ซีเอ็นจี (CNG ) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจหลักในการจัดหาพลังงานที่มีเสถียรภาพ ราคาเหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย

ภาพรวมธุรกิจพลังงานของไดแก๊สกรุ๊ป

โครงสร้างของไดแก๊สกรุ๊ปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงสร้างกลุ่ม Daigas ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

About_EnergyBusiness (1).jpg

เครือข่ายทั่วโลกของไดแก๊สกรุ๊ป

bottom of page