ABOUT US

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายชุนซาคุ นากาอิ

       บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ OGT ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2013 เพื่อนำเสนอการบริการด้านพลังงาน (Energy Solutions) แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย เราพร้อมนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมก๊าซธรรมชาติจากบริษัทแม่ ’Osaka Gas’ ซึ่งเป็นบริษัทจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่นมาใช้ เรา OGT ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาพลังงานผ่านการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ CNG, LNG, CBG ควบคู่ไปกับการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากพลังงานสะอาดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพในราคาประหยัด ภารกิจของเราคือการสร้างบริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมพลังงาน เรามีจุดแข็งด้านการเป็น One Stop Services นำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า อันได้แก่ การสำรวจ ออกแบบ ทดลอง ศึกษาความเป็นไปได้ จัดหาและก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมบำรุง ตลอดจนการวางแผนงานลงทุน เราสัญญาจะพยายามอย่างสุดความสามารถ และไม่หยุดพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด

        หลังจากก่อตั้ง บริษัทโอซาก้า แก๊สกว่า 110 ปี ทางโอซาก้าแก๊สได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า "ไดแก๊สกรุ๊ป(Daigas Group )ในเดือนมีนาคม 2561 ในฐานะนักการตลาดด้านพลังงานยุคใหม่ ไดแก๊สกรุ๊ปได้รวมบริการที่หลากหลายรวมถึงก๊าซและไฟฟ้าเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  เรากำลังขยายสาขาธุรกิจของเราผ่านโครงการพัฒนาขั้นต้น การพัฒนาฐานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการ IPP และการค้าปลีกเชื้อเพลิงในเอเชียใต้
บริษัทโอซาก้าแก๊ส (ประเทศไทย) ใช้ แอลเอ็นจี (LNG),ซีบีจี (CBG)  ซีเอ็นจี (CNG ) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจหลักในการจัดหาพลังงานที่เสถียร ไม่แพง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

โครงสร้างของกลุ่มไดแก๊สในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครือข่ายมูลค่าธุรกิจพลังงานของไดแก๊ส

กลุ่มบริการไดแก๊สทั่วโลก